RIS Lesmethode

Wij geven les volgens de door het CBR aanbevolen lesmethode
'Rijopleiding in Stappen'.

Met deze RIS lesmethode leer je stapsgewijs je rijbewijs te halen. Door deze manier van lessen ben je beter voorbereid op deelname aan het verkeer. Je eerste stap bestaat uit een huiswerkopdracht en de laatste stap is dat je geheel zelfstandig en in wisselende situaties kan uitvoeren.

Met de Tussentijdse Toets kun je kennismaken met de gang van zaken bij het CBR en alvast wennen aan de examensituatie. De examinator geeft je tips ter verbetering. Bovendien kan je vrijstelling verdienen voor de bijzondere manoeuvres van het praktijkexamen. Verder komen in deze toets de onderdelen 'Zelfstandig rijden' en 'Zelfreflectie' aan de orde.

De voordelen van 'Rijopleiding in Stappen':

  • Fors hoger slagingspercentage
  • Hoge kwaliteit van de rijopleiding
  • Betere voorbereiding op deelname aan het verkeer
  • Inzicht in je vorderingen met behulp van de leskaart

De locatie waar je het praktijkexamen gaat afleggen is bij het CBR in Utrecht.


Contact


Volg ons op