Tussentijdse Toets

Met de Tussentijdse Toets ben je goed voorbereid op het praktijkexamen.

De Tussentijdse Toets is overigens geen onderdeel van het examen, maar een tussenstap in het opleidingstraject en een belangrijk onderdeel van je leerproces. Een examinator van het CBR toetst je rijvaardigheid op examenniveau.

Onderdelen van de Tussentijdse Toets:

  • Een examensituatie
  • Een examinator
  • Een examenroute

De examinator geeft je tips ter verbetering. Bovendien kun je vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen tijdens het praktijkexamen.

Deze toets kun je het beste doen tegen het einde van je rijopleiding. Bij de Tussentijdse Toets worden dezelfde eisen gehanteerd als bij het examen. We adviseren je graag hierover.

Wil je meer informatie

of beginnen
met lessen?

Bekijk hier
onze
tarieven en pakketten